Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

X

Paneelbouw 4.0: trends en ontwikkelingen

Paneelbouw 4.0: trends en ontwikkelingen

Paneelbouw 4.0: trends en ontwikkelingen

Paneelbouw 4.0: trends en ontwikkelingen

Geschatte leestijd: 5 minuten

Er is een verschuiving gaande binnen de paneelbouw. Zo wordt er steeds meer gestandaardiseerd, gewerkt in 3D en is er meer aandacht voor preplanning. Verder overwegen sommige machinebouwers om het produceren van panelen uit te besteden. Deze en meer trends komen naar voren in een studie naar automatisering en digitalisering van paneelproductie in de machinebouw, uitgevoerd door de Universiteit van Stuttgart.

Een twaalftal machinebouwbedrijven is gevraagd welke trends zij verwachten binnen de paneelbouw op het gebied van engineering en productie. Deze rondvraag leidde tot de constatering van onder meer de volgende trends:

  • Complexere componenten met meer software
  • Meer field-componenten door decentralisatie
  • Restricties op componentdiversiteit
  • Uitbesteding
  • 3D-engineering en standaardisering
  • Orderpicking

Complexere componenten met meer software

De componenten van vandaag de dag beschikken over steeds meer software en kunnen overal waar nodig in het paneel geplaatst worden. Engineering moet hier rekening mee houden en het paneel aan een grondige software-inspectie onderwerpen. Wees er bewust van dat data zowel softwarematig als fysiek beveiligd moet zijn.

Meer field-componenten door decentralisatie

De huidige machines en installaties zijn zo complex en uitgerust met zo veel functies, dat slechts zelden alle functies in één paneel gebouwd worden. De trend wijst duidelijk richting meer gedecentraliseerde panelen, die de in het veld benodigde componenten bevatten en een minimale besturingslogica hebben.

Bij decentralisatie wordt dan ook vaker gekozen voor wat kleinere panelen. Juist dan spelen de temperatuurhuishouding, EMC en andere technisch complexe items een grotere rol. Hier moet voldoende aandacht voor zijn.

Restricties op componentdiversiteit

Het op orde houden van een grote diversiteit aan moderne componenten kost veel tijd en moeite. Daarom overweegt ruim een derde van de ondervraagde bedrijven om de componentdiversiteit te verlagen door nog maar een of twee varianten te gebruiken. Door op deze wijze de complexiteit te verlagen, hoeft alleen van die varianten alle kennis up-to-date te zijn. Wereldwijde verkrijgbaarheid van de gekozen componenten is dan belangrijk.

Uitbesteding

Tijdsdruk en bezuinigingen zorgen ervoor dat sommige machinebouwers – in het bijzonder die met een productie van slechts een paar panelen per jaar – zichzelf afvragen of ze de productie van die panelen niet beter kunnen uitbesteden. Daarmee gaat echter wel binnenshuis kennis verloren en wordt een afhankelijkheid gecreëerd. Het verloren gaan van typische kennis bij de machinebouwer, die ingevuld moet worden door partners waaraan uitbesteed wordt, is een trend die zichtbaar is binnen Industry 4.0.

3D-engineering en standaardisering

Een belangrijke trend die bij de geënquêteerde bedrijven is gesignaleerd, is het genereren van driedimensionale constructietekeningen. Ook wordt er steeds meer gestandaardiseerd, waardoor praktisch geen ruimte overblijft voor verschillen in interpretatie tussen engineering en productie. Uiteindelijk maken 3D-modellen een volledig geautomatiseerde, continue productie van panelen mogelijk, hoewel veel bedrijven nog (lang) niet zo ver zijn. Specifieke 3D-configuratiesoftware helpt om deze transitie te maken.

Orderpicking

De noodzaak voor technici om zelf de componenten voor een paneel bij elkaar te zoeken, moet dankzij een goede werkvoorbereiding middels orderpicking tot het verleden behoren. Door technici vooraf te voorzien van een correcte hoeveelheid van de benodigde componenten, wordt het paneelbouwproces flink versoepeld.

Bent u benieuwd naar het hele onderzoek en op zoek naar meer trends en ontwikkelingen binnen de paneelbouw? Download de whitepaper 'Paneelbouw 4.0: trends en ontwikkelingen'.

Deel nu met uw collega's

RITTAL B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland

EPLAN B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland