Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

X

Copyright & disclaimer

Gepubliceerd door

RITTAL B.V.
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland

Tel: +31 (0)316 591 660
Email: sales@rittal.nl
Website: www.rittal.nl

Lid van de Friedhelm Loh Group

EPLAN B.V.
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland

Tel: +31 (0)316 591 770
Email: sales@eplan.nl
Website: www.eplan.nl

Lid van de Friedhelm Loh Group

Copyright

Logo's en (delen van) de informatie op deze website mogen niet gebruikt worden voor welke doeleinden dan ook zonder schriftelijke toestemming van Next Level 4 Industry. De informatie mag uitsluitend worden gedownload en opgeslagen.

Next Level 4 Industry is niet verantwoordelijk voor werking of de inhoud van de Internet-sites van derden waar naar verwezen kan worden vanuit de Next Level 4 Industry internet-site.

Alle informatie op deze Internet-site is zorgvuldig gecontroleerd. Toch aanvaardt Next Level 4 Industry geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die is ontstaan door onjuiste informatie. In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met sales@rittal.nl of sales@eplan.nl.

Disclaimer

Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.

RITTAL B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland

EPLAN B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland